Lumi Cat Litter – Cát Đậu Nành Lumi 7L

125.000 

Cát Đậu Nành ToFu LuMi

  • Hoàn toàn từ thiên nhiên từ bã đậu nành
  • Không gây hại cho động vật
  • Khả năng vón tốt và khử mùi tốt
  • Hoàn toàn có thể ăn được