Natural Clumping Lavender – Cát ấn độ huơng hoa oải huơng

120.000 

Cát vệ sinh dạng vón cục cho mèo

Hương thơm mê mẫn từ hoa oải huơng

Sản phẩm của Ấn Độ